czytanie mapa mysli.jpg

Projekt zrealizuję z uczniami gimnazjum. Dominują drugoklasiści. Są to uczniowie, którzy chętnie odwiedzają bibliotekę szkolną i nie tylko. Nie wstydzą się głośno mówić o tym, że czytają. Tworzą społeczność młodych czytelników.

 Czego dotyczy projekt – jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie?

Uczniowie zbadają gusta czytelnicze.

Będą popularyzowali spędzanie wolnego czasu na czytaniu książek przez dzieci i młodzież.

Podzielą się swoimi doświadczeniami czytelniczymi.

Wyrażą własne opinie o książkach i podejmą dyskusję na ich temat.

Poszukają kontaktu z autorami i wydawcami.

Będą redagowali recenzje książek, prowadzili spotkania promujące czytelnictwo.

Zastanowią się, dlaczego czytanie książek nie jest modne.

Swoimi refleksjami podzielą się na blogu “Internetowy dzienniczek”.

Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie?

Cele projektu:

• popularyzowanie czytania książek wśród dzieci i młodzieży,

• umożliwienie dzielenia się swoimi doświadczeniami czytelniczymi,

• wyrażanie opinii o książkach i dyskutowanie o nich,

• stworzenie społeczności młodych czytelników,

• ułatwienie kontaktu z autorami i wydawcami,

• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi,

• doskonalenie umiejętności redagowania recenzji.

Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów?

Sposoby realizacji projektu:

CAŁY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

1. Prowadzenie bloga o książkach- cały rok szkolny.

Internetowy dzienniczek

2. Artykuły w szkolnej gazetce- cały rok szkolny.

3. Informacje na stronie internetowej szkoły- cały rok.

ZADANIA INDYWIDUALNE

Redagowanie recenzji przeczytanych książek.
Projektowanie okładki do polecanej książki.
Wykonywanie ilustracji w różnej technice.
Wyszukiwanie tematycznych fragmentów w ksiązkach, np. kulinarnych oraz przygotowywanie potrawy według czytanego fragmentu.
Zorganizowanie konkursu czytelniczego.
Projektowanie krzyżówki z lektury i jej rozwiązywanie.
Przygotowywanie wystawy książek wybranego pisarza.
Gazetka ścienna poświęcona wybranemu bestsellerowi.
Sporządzenie notatki chronologicznej o wybranym twórcy.
Wykonanie osi czasu z wykorzystaniem TIK z wydarzeniami z życia i  twórczości wybranego pisarza.

Terminy uczniowie ustalają indywidualnie z opiekunem.

Działania związane z czytaniem/odkrywanie

 

CZYTANIE

1. Dyskusja wokół tematów:

a)dlaczego uczniowie nie czytają?

b)dlaczego nie potrafimy zachęcić uczniów do czytania?

c)co zrobić, żeby większa liczba uczniów sięgnęła po książkę?

2. Stworzenie banku pomysłów: Co zrobić, aby gimnazjaliści czytali książki?

3. Wywiad z dyrektorem szkoły i nauczycielami biblioteki szkolnej. Ustalenie:

– jakie mamy zasoby?

– kto decyduje o zakupach?

– na ile uczniowie mogą mieć wpływ na zakupy do biblioteki szkolnej?

– jak zachęcić uczniów do sięgania po książkę w wolnym czasie?

– jakie działania w celu promocji czytelnictwa zostały już podjęte i z jakim skutkiem?

4. Rozmowa na temat wykorzystania w promocji czytelnictwa audiobooków, tabletów, adaptacji teatralnych, filmów, multimediów, Internetu.

ODKRYWANIE

5. Odkrywanie swoich talentów/ zdolności/ predyspozycji.

6. Zgłębianie, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności  w zakresie wykorzystania TIK.

7. Poszukiwanie informacji w różnych źródłach i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

8. Tworzenie tekstów do szkolnej gazety i skład ,,Gimnazjaka”.

Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego?

Narzędzie Sticky Moose– prosta aplikacja do krótkich głosowań na wybraną opcję. Dodatkowym atutem jest możliwość ustalenia terminu zakończenia głosowania i dodawania przez uczestników własnych pomysłów/wyborów.

Przygotujemy sondaż/ badanie poświęcone gustom czytelniczym.

stickymoose.com/UYROz8ieEEzih4p

 oraz

Badanie: Jaka jest Twoja ulubiona książka?

TAGXEDO  to prosta aplikacja służąca do prezentowania krótkich haseł w atrakcyjnej graficznie formie (doskonałe do podsumowań i szybkich ewaluacji, gromadzenia wyników, odpowiedzi, rezultatów powstałych na drodze dyskusji i burzy mózgów).

Opracujemy chmurę tagów do projektu ,,Odmienność czyni nas ciekawszymi”.

Projekt

Solvr – jest darmowym narzędziem, nie wymagającym rejestracji. Możemy je wykorzystać do pracy nad projektem, pomysłami działań, rozwiązywaniu problemów, zbieraniu argumentów. Wspólnie opracowujemy przy pomocy programu Solvr kryteria oceny realizacji projektu.

Nasze kryteria

Uczniowie zostaną przeze mnie przeszkoleni w zakresie obsługi narzędzia, a na blogu zamieścimy instrukcję obsługi. 

Hot Potatoes– narzędzie umożliwiające tworzenie ćwiczeń i testów on-line.

Time Rime– narzędzie do tworzenia linii/ osi czasu.

LINO –tablica korkowa służąca do gromadzenia zapisków, zdjęć, notatek. Wykorzystam ją do zbierania propozycji zadań projektowych przez uczniów.

POLLDADDY – narzędzie do przygotowania ankiet (np. ewaluacyjnych) wykorzystam do analizowania gustów czytelniczych ze względu na wiek i płeć czytelników.

Planowane efekty

– dla uczniów:

• zredagują recenzje przeczytanych książek,

• sprawnie posługują się dowolnym komputerowym edytorem tekstu,

• z zaangażowaniem pracują w zespole,

• dbają o kulturę języka,

• prowadzą bloga.

– dla szkoły:

• kształtowanie w młodzieży postawy odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych,

• poszerzanie możliwości oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych,

• stwarzanie uczniom możliwości kreatywnego i twórczego działania,

• promocja szkoły w środowisku lokalnym,

• wyższe wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego z części ,,redagowanie własnego tekstu”,

• uczniowie poszukują niekonwencjonalnych rozwiązań, są aktywni, przejmują inicjatywę,

-dla środowiska lokalnego:

Społeczność lokalna zyskuje młodych obywateli, świadomych korzyści płynących z użytkowania elektronicznych mediów, przestrzegających prawa medialnego, otwartych na kulturę.