Powieść powstała jako wspólne dzieło gimnazjalistów
z dziesięciu polskich szkół biorących udział w projekcie “Stworzeni z wyobraźni”

Zapraszamy
stworzenizwyobrazni.blogspot.com/2017/06/komiksowa-powiesc-przygodowa.html