20161006_102209.jpg

Jestem uczennicą Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu. Chciałabym przedstawić patrona mojej szkoły.

Nasz patron zrobił wiele dobrego dla całej Wielkopolski, ale myślę, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Co więcej, sądzę, że są też tacy, którzy nigdy o nim nie słyszeli. Dlatego też postanowiłam to zmienić i przybliżyć wszystkim zainteresowanym jego sylwetkę.

Dezydery Adam Chłapowski urodził się 23 maja w 1788 roku we wsi Turew. Jego rodzicami byli Józef Chłapowski i jego żona Urszula, z d. Moszczyńskich. Mama Dezyderego zmarła w 1796 roku.

Gdy chłopiec miał 7 lat, nastąpił trzeci rozbiór Polski. W ten sposób zaborcy wymazali z mapy Europy nasze państwo.

Lata nauki  Dezyderego przebiegały w szkole pijarów w Rydzynie koło Leszna. We Francji  – za sprawą Napoleona Bonaparte – Dezydery w wieku 18 lat dostał najwyższą odznakę francuską. Bonaparte wezwał go do Paryża, gdzie następnie mianował oficerem.

Po wyprawie do Rosji Chłapowski zwolnił się z wojska. Będąc w Anglii, nauczył się pracy na roli. Wybudował cukrownię i miał też ogromną stadninę koni. Wrócił do Polski, gdzie został generałem.

Dezydery Adam Chłapowski miał żonę Antoninę, z którą doczekał się pięciorga dzieci, trzech synów i dwóch córek. Niestety, jedna z dziewczynek popełniła samobójstwo. Sam Generał zmarł 27 marca 1879 roku w wieku 91 lat.

Każdego roku jesienią uczniowie klas czwartych SP 11 w Poznaniu udają się na wycieczkę śladami Dezyderego Chłapowskiego. Na trasie podróży znajdują się barokowy pałac w Turwi (obecnie mieści się tam Stacja Badawcza Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk), którego nasz Patron był właścicielem oraz cmentarz w Rąbiniu, gdzie spoczywa Chłapowski.

Źródła:

pl.wikipedia.org/wiki/Dezydery_Ch%C5%82apowski#/media/File:Dezydery_Ch%C5%82apowski.PNG
2. Piotr Bauer, ,,Z dziejów Wielkopolski: Dezydery Chłapowski 1788-1879″, Krajowa Agencja Wydawnicza 1983.
3. Zdjęcia pochodzące ze szkolnych zbiorów