I miejsce w konkursie “Młodzież przyjazna Samorządowi”

I miejsce w konkursie “Młodzież przyjazna Samorządowi”

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, Zdzieszowice

Działania młodzieży Zespołu Szkół, zrealizowane inicjatywy, projekty i przedsięwzięcia aktywizujące młodszą część lokalnej społeczności, współpraca z samorządem, szkołami i innymi instytucjami zostały docenione podczas Gali podsumowującej projekt “Aktywny Samo-rząd – Inkubator Społeczeństwa Obywatelskiego”