Działania młodzieży Zespołu Szkół, zrealizowane inicjatywy, projekty i przedsięwzięcia aktywizujące młodszą część lokalnej społeczności, współpraca z samorządem, szkołami i innymi instytucjami zostały docenione podczas Gali podsumowującej projekt “Aktywny Samo-rząd – Inkubator Społeczeństwa Obywatelskiego”

Grupa młodzieży – przedstawicie i przedstawicielki Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół a jednocześnie Młodzieżowej Rady Miejskiej, uzyskała miejsce w konkursie “Młodzież przyjazna Samorządowi” Grupę skutecznie motywuje do pracy Pani Małgorzata Wenszka a wspierają nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół…

Droga młodzieży! Wasze działania i aktywność to inwestycja w Waszą przyszłość. To od Was zależy czy społeczeństwo, jakie zbudujecie w przyszłości – będzie obywatelskie w pełnym tego słowa znaczeniu! Tak więc do dzieła!

Dzisiaj było wielkie święto projektu “Aktywny Samo-rząd” – Inkubator Społeczeństwa Obywatelskiego”. Gala podsumowująca odbyła się on-line.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy  się o wspaniałych inicjatywach młodzieżowych z całego województwa opolskiego. Jednak przede wszystkim był to moment na rozstrzygnięcie konkursów!

Konkurs: “Młodzież przyjazna Samorządowi”
Kategoria: Grupy nieformalne/ Młodzieżowe Rady Miasta:

I miejsce:
Grupa/MRM ze Zdzieszowic i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach