Dziękujemy wszystkim krwiodawcom którzy poświęcili dziś swój czas aby pomóc drugiemu człowiekowi.
Łącznie w dniu dzisiejszym 27 osób oddało krew, co dało nam wynik 12 150 ml.

W naszej Szkole, średnio co trzy miesiące, odbywają się zbiórki krwi. Dzięki współpracy z SHDK RP Klub Honorowych Dawców Krwi w Zdzieszowicach stało się to faktem. W tym miejscu chcemy podziękować Panu Leszkowi Nowakowi, który nam to umożliwił. Coraz więcej osób jest zainteresowanych pomocą potrzebującym. Cieszy nas jeszcze bardziej fakt, że rośnie świadomość wśród naszych uczniów, którzy coraz częściej podejmują decyzję o honorowym krwiodawstwie.

Brawo WY!!!