hi2292499_1280.jpg
https://pixabay.com/pl/cze%C5%9B%C4%87-u%C5%9Bcisk-d%C5%82oni-przyja%C5%BA%C5%84-2292499/

Każdy człowiek, niezależnie od wieku, posiada pewien zestaw wartości i ideałów, którymi kieruje się w życiu. U młodych ludzi to, czym owe wartości są, jest niezwykle ważne, ponieważ stanowią one swego rodzaju czynnik kształtujący osobowość, cechy charakteru, itd. Zatem od tego, co wyznacza dziecku czy nastolatkowi ścieżki życia, zależy w dużej mierze to, jakim dorosłym stanie się w przyszłości. To ważny temat, więc  postaram się omówić wartości i ich wpływ na człowieka w młodym wieku.

Zacznę od chyba najbardziej oczywistej kwestii – dla znakomitej większości młodych ludzi ogromne znaczenie ma rodzina. Dziecko już od najmłodszych lat czerpie wzorce od swoich rodziców czy rodzeństwa, co może mieć na nie wpływ zarówno pozytywny, jak
i negatywny – zależy to bowiem od tego, w jaki sposób rodzice wychowują swe pociechy, czy dbają o nie, zapewniają odpowiednie warunki do rozwoju i okazują uczucia, ale również, a może nawet przede wszystkim, czy swoimi postawami dają im dobry przykład. Rodzina jest zatem wartością podstawową dla wielu, a także taką, która najbardziej kształtuje młodego człowieka.

Drugą, również niezwykle ważną dla młodych wartością, są bez wątpienia przyjaciele. Spotkanie na swej drodze życia prawdziwych przyjaciół wcale nie jest rzeczą tak oczywistą, jak mogłoby się wydawać. Dlatego też przyjaźnie są powszechnie bardzo cenione ze względu na ich niezwykłą wartość. Przyjaciel bowiem może wnieść do życia drugiej osoby wiele. Jednak nie należy zapominać, że każdy medal ma dwie strony – zdarza się, iż ludzie, których uznajemy za przyjaciół, sprowadzają nas na złą drogę,
a więc mają negatywny wpływ – dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, podatnych na tego rodzaju działania. W takiej sytuacji warto szczerze porozmawiać i spróbować przemówić drugiej osobie do rozsądku – być może wcale nie zdaje sobie ona sprawy z konsekwencji swoich czynów. Jeśli jednak konsensus nie zostanie osiągnięty, znajomość należy niestety zakończyć.

Kolejną rzeczą, której nie sposób pominąć, mówiąc o wartościach w życiu młodych, są relacje miłosne. Zazwyczaj gdy ludzie dorastają, patrzą na swe dawne „miłostki” jak na coś zupełnie błahego, wręcz godnego politowania. Zapominają jednak, jak wielkie znaczenie miały dla nich wtedy uczucia. Bez chwili zawahania mogę więc stwierdzić, że w hierarchii wartości młodych ludzi miłość zajmuje miejsce w czołówce – jest to, rzecz jasna, zupełnie naturalne i zrozumiałe. Należy jednak być roztropnym (zresztą, tak w tej, jak i w każdej innej dziedzinie życia), aby nie popełnić błędu, którego będzie się potem żałowało przez długie lata.

Do wartości wyznawanych przez młodych należy także szeroko pojęty zestaw poglądów, przekonań czy wierzeń. Dają one możliwość identyfikowania się z grupą, a także życia według zasad i ideałów, które uznaje się za słuszne. Niestety, często dochodzi do sytuacji, gdy jednostka lub zbiorowość zaczyna uważać, że ich przekonania (jakiekolwiek by one nie były) są tymi jedynymi właściwymi. Dochodzi wówczas do zwalczania ludzi o innych poglądach lub, jeśli trafi się na inną grupę o podobnym nastawieniu, nawet do konfliktu. Czymś zupełnie innym jest dyskusja z osobami
o odmiennym zdaniu przy wzajemnym poszanowaniu prawa do własnej opinii każdej ze stron. Takie podejście może przynieść naprawdę wspaniałe efekty. Wymiana zdań na temat wartości daje możliwość spojrzenia na dane zagadnienie z zupełnie innej strony, to zaś poszerza horyzonty rozmówców.

Wartości, które tu wymieniłem, są jedynie kroplą w oceanie wszystkich, o których można by traktować. Jednakże, uważam, że z powyższymi może identyfikować się wiele osób w młodym wieku. Warto pamiętać, iż wartości w życiu niedojrzałego jeszcze człowieka odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu osobowości i wyznaczaniu ścieżek przyszłego dorosłego.