Beata – słońce złote

Beata – słońce złote

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WIELUNIU, WIELUŃ

„Pomyśl o tym. /Gdybym była słońcem złotym” od tych wyśpiewanych słów zaczynał się częstochowski koncert Beaty Kozidrak z cyklu Beata Kozidrak B3 Exclusive Tour. Nikt z obecnych nie musiał myśleć, każdy mógł zobaczyć na własne oczy, że Beata jest najbardziej złotym słońcem na scenie. A hasło “Be Free” przyświecało wszystkim… nawet po koncercie!

„Pofar­bo­wane wró­ble” Osiec­kiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WIELUNIU, WIELUŃ

Stwo­rzona z dzie­sią­tek jak nie setek wypo­wie­dzi, wywia­dów i wygło­szo­nych zdań w biegu, dosta­jemy spójną całość, bar­dzo intymną, cie­płą, a zara­zem non­sza­lancką pełną cie­ka­wych histo­ry­jek , które mogłyby być opo­wia­dane nawet dzi­siaj w jakieś zatło­czo­nej War­szaw­skiej kawiarni, przy lampce koniaku czy fili­żance her­baty.

Podsumowanie projektu Erasmus 2015/16

Podsumowanie projektu Erasmus 2015/16

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WIELUNIU, WIELUŃ

Pamiętam, że mniej więcej rok temu o tej porze, doszły mnie słuchu o niejakim programie Erasmus i możliwości wyjazdu, gdzieś za granicę, by rozwinąć swoje umiejętności zawodowe. Cóż przyznam, że na takie sugestie zawsze jestem otwarty, a tak między wierszami ,,ostro się zajarałem’’, stwierdziłem, że to naprawdę coś, niewyobrażalna szansa dokształcenia się, odkrycia czegoś nowego, nowego miejsca w świecie, nowych ludzi, nowych doświadczeń.