2019021.jpg

„Mały Książę” to powiastka filozoficzna nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. A może nawet bardziej dla tych drugich. Czytelnik będący na progu dorosłości, sięgając po to małe dziełko ma szansę przemyśleć, jakimi wartościami warto się w życiu kierować.

Jednak to, co ważne często nam umyka. Dlatego wspólnie z uczniami klasy 8B z SP 11 po omówieniu lektury tworzyliśmy prace plastyczne ilustrujące ważne ich zdaniem sentencje Antoine’a de Saint Exupery’ego. Te same treści przekazywaliśmy za pomocą odmiennych systemów znakowych. Przekład intersemiotyczny pozwolił nam nie tylko zachować podstawową ideę, ale także ją wydobyć. Sprawił, że stała się ona bardziej wyraźna. Pracując nad przedstawieniem plastycznym sentencji, uczniowie mają szansę podjąć się także interpretacji. Zobaczcie sami, co z tego wyszło!