Grafika do wykorzystania.jpg

Niedawno obchodziliśmy międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Był on rocznicą uchwalenia światowej konstytucji praw dziecka. Nasza szkoła wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanego w Polsce przez UNICEF.

20 listopada dzieci, młodzież, a także dorośli wspólnie działają i podejmują
inicjatywy, których celem jest okazanie solidarności z najmłodszymi na świecie, których
prawa nie są respektowane. W tym roku ten dzień przypadł w niedzielę, dlatego świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w poniedziałek – 21 listopada.

W  2022 roku obchody miały za główny cel przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.

Klasy ósme pomogły w realizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF. Uczniowie po ukończeniu bloku tematycznego dotyczącego praw człowieka sprawdzili swoją wiedzę, wykonując quizy Kahoot, a także przystąpili do realizacji zaproponowanych przez organizatorów aktywności w ramach projektów klasowych z wiedzy o społeczeństwie, efektem czego była jedna ze szkolnych tablic przedstawiająca prace uczniów: plakaty, mapy myśli o prawach człowieka. Uczniowie nie zapomnieli w tym dniu o kolorze niebieskim symbolizującym UNICEF, zatem prace zostały przystrojone niebieskimi sercami. Kolor ten występował też na naszych ubraniach.

Cały projekt koordynowała pani Paulina Sułkowska.