Poniżej zamieszczamy artykuł pani Neonili Mitskevych (spokrewnionej z Mickiewiczami z Wilna czy z samym Adamem Mickiewiczem, nie wiadomo:)) – obecnie asystentki międzykulturowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie. W Ukrainie przed wojną pani Mitskevych pracowała w Czarnomorskim Uniwersytecie Narodowym imienia Petra Mohyły na stanowisku docenta w Katedrze Ekonomii Przedsiębiorstwa. Była również prodziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych.
Kandydat Nauk Ekonomicznych, docent.

Opisuję projekt realizowany przez Wydział Edukacji wraz z Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi.

Projekt obejmował przeprowadzenie warsztatów i konferencji dla asystentów międzykulturowych w dniach od 8 do 15 grudnia 2023. Spotkania i wydarzenia zaplanowane w projekcie  przygotowały: Wydział Edukacji i Stowarzyszenie TO MA SENS.

Tematem spotkania były zagadnienia związane z pobytem ukraińskich dzieci i młodzieży w Krakowie, w kontekście ich edukacji w szkołach, mające na celu pomóc dzieciom w adaptacji do nowego środowiska językowego i w komunikowaniu się z rówieśnikami.

Dla asystentów międzykulturowych odbyły się warsztaty stacjonarne i online, spotkania konsultacyjno-szkoleniowe stacjonarne:

„Rola asystenta międzykulturowego”

„Język edukacji szkolnej”

„Wykorzystanie teatru w Edukacji”

„Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia”

„Korzyści ze współpracy AM i psychologa szkolnego” i inne.

Dla podsumowania wniosków z zajęć dnia 15.12.2023 odbyła się konferencja: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym na przykładzie Krakowa”.

Uczestników powitała pani dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Anna Domańska.

Dyrektor  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. Juliana Aleksandrowicza mgr Jerzy Kubieniec, który  przedstawił prezentację: “Praktyczne aspekty organizacji pracy asystentów międzykulturowych w szkole”, podzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z różnych krajów.

Na konferencji odbyły się prezentacje: pani dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi mgr Małgorzaty Niewodowskiej, Anny Baszak – członkini Stowarzyszenia Asystentów Międzykulturowych TO MA SENS: „Asystentura Międzykulturowa w Krakowie z perspektywy praktyka”, pani dr hab. prof. UKEN Marzeny Błasiak-Tytuły: „ Uczeń uchodźczy w polskiej szkole – perspektywa logopedyczna”, pani dr Ewy Żmijewskiej z Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja pt. „Wspieranie tożsamości międzykulturowej”, pani Anny Lichnerowicz, One World One Heart: „ Jak być dobrym asystentem w świecie VUCA i zadbać o swój dobrostan”.

Pani  prezes Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja Urszula Majcher-Legawiec podsumowała wyniki konferencji, podczas której opracowano model asystentury międzykulturowej w Krakowie.

Konferencja miała za cel promocję i budowanie pozytywnego wizerunku asystenta międzykulturowego tworzącego nową jakość w wielokulturowym środowisku edukacyjnym.

Konferencja została zrealizowana w ramach zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym – druga edycja” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Zdjęcia z konferencji zostały wykonane przez autorkę artykułu – panią Neonilę Mitskevych.