i.jpg
fot. Mariusz Duliban

Jak młody człowiek ma sobie poradzić w urzędzie? Do jakich instytucji możemy się zwracać z różnymi sytuacjami dorosłego życia, które lada chwila rozpoczniemy? Jak zabłysnąć przed pracodawcą swoim CV? Tego wszystkiego dowiedzieliśmy się podczas warsztatów pt. „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”, które dla klasy 1F przeprowadziły przedstawicielki organizacji “Młody Nobel” – Teresa Matuła oraz Lidia Śmigiel.

„Młody Nobel” to organizacja, w ramach której studenci lub świeżo upieczeni absolwenci uczelni – wolontariusze – dzielą się wiedzą przekazywaną w formie ćwiczeń. Projekt ma na celu aktywizowanie młodzieży w ramach społeczności lokalnej, kształtowanie postaw obywatelskich oraz zwiększanie świadomości dotyczącej naszych praw. Organizacja działa na terenie województwa podkarpackiego, przygotowując pokazy, warsztaty i projekty z dużego zakresu dziedzin: od zagadnień humanistycznych, poprzez nauki ścisłe z mechatroniką, po astronomię.

fot. Mariusz Duliban

Podczas naszych zajęć punktem wyjścia było pojęcie „małej ojczyzny” – miejsca, w którym żyjemy i czujemy się najlepiej. Dla tego terminu szukaliśmy różnorodnych skojarzeń. Tworzyliśmy też listę atutów i słabych stron naszego najbliższego otoczenia. Wskazywaliśmy między innymi na: brak kina, wystarczającej liczby obiektów sportowych, potrzebę unowocześnienia komunikacji. Wokół stworzonej listy zostało przeprowadzone głosowanie, w wyniku którego ustalone zostały priorytety. Najciekawszym elementem ćwiczenia było odgrywane posiedzenie Rady Miasta. Staliśmy się na chwilę specjalistami od finansów, logistyki i marketingu. Zebranie zaś prowadził przewodniczący naszej „Rady”. Obrady były dynamiczne ze względu na postawę kilku „radnych” uparcie dążących do przeforsowania swojego zdania. Ćwiczenie to pozwoliło nam zwiększyć świadomość dotyczącą sposobów działania władzy oraz życia społecznego.

fot. Mariusz Duliban

Zajęcia uzupełniła „Gra Miejska”, która ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe odbyła się w szkole. Podczas zabawy wykonywaliśmy szereg zadań, m.in.: obliczanie podatków, wydatków i dochodów gospodarstwa, wypełnianie odpowiednich formularzy, rozwiązanie testu wiedzy o pieniądzu, przeprowadzenie sondy ulicznej. Ćwiczeniem z zakresu autoprezentacji było zrobienie przez każdą grupę ciekawego zdjęcia. Jedni podkreślali swój prestiż wspinając się na drabinki w sali gimnastycznej, inni wykorzystali towarzystwo pani woźnej – „ikony” naszej szkoły.

fot. Mariusz Duliban

Na zakończenie dostaliśmy namiastkę prawdziwego klimatu detektywistycznego. Oglądając rekwizyty związane z oznaczaniem dowodów czy zbieraniem odcisków palców, poznaliśmy podstawy kryminalistyki, a nawet mogliśmy sami spróbować zastosować je w praktyce.

Co prawda żałowaliśmy, że „gra miejska” nie odbyła się w terenie, ale warsztaty uświadomiły nam, że załatwianie spraw urzędowych nie jest proste i warto być do niego przygotowanym. Pokazały również, że warto być zaangażowanym w życie swojej „Małej Ojczyzny”.