bbb.jpg

Przeprowadziłam wywiad z panią Małgorzatą Koszczoł , która pracuje w Bibliotece Publicznej w Boleszkowicach. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy dotyczących pracy bibliotekarki.

Przeprowadziłam wywiad z panią Małgorzatą Koszczoł , która pracuje w Bibliotece Publicznej w Boleszkowicach. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy dotyczących pracy bibliotekarki.
K:Czy gdy była pani w wieku szkolnym czytała pani dużo książek?
P: Tak, od najmłodszych lat lubiłam czytać i czytałam wszystko, co wpadło mi w ręce, np. książki , czasopisma , broszury itp.
K:Jakie studia lub kursy trzeba ukończyć, aby zostać pracownikiem biblioteki?
P: Aktualnie, aby pracować w bibliotece, nie trzeba posiadać wyższego lub podyplomowego wykształcenia kierunkowego. Warto jednak zaznaczyć, że ukończenie studiów daje ogromną wiedzę, która jest bibliotekarzowi niezbędna.Na pewno dużo łatwiej jest zostać bibliotekarzem po ukończeniu studiów kierunkowych, takich jak bibliotekoznawstwo i informacja naukowa lub studium policealnego o takim samym kierunku.
K:Czy lubi pani pracować w zawodzie bibliotekarza. Dlaczego?
P: Praca jest moją pasją, bardzo lubię atmosferę panującą w bibliotece i oczywiście mnóstwo książek, zapach nowych książek, kolorowych ilustracji przyciągające uwagę dzieci i dorosłych. Zadowolenie na twarzach czytelników wypożyczających książki, a później wracających i dzielących się ze mną wrażeniami z przeczytanej książki…, są to chwile bezcenne, niespotykane w innych zawodach.
K:Czy dużo ludzi przychodzi do biblioteki każdego dnia?
P:Są dni, w które przychodzi naprawdę dużo czytelników, ale bywają i takie dni, gdzie jest ich mniej.
K: Jaką książkę lubi pani najbardziej?
P: Nie mam ulubionej książki. Wszystko zależy od tego, w jakim jestem nastroju. Zdarza mi się, że wciągnie mnie kryminał, innym razem podróż w nieznane albo literatura piękna, klasyka.
K:Jak wygląda poziom czytelnictwa w gminie?
P: Na dzień 24.05.2017r. stan zarejestrowanych czytelników wynosi – 127, w tym dzieci i młodzież – 66, dorosłych – 61 , którzy wypożyczyli łącznie 793 woluminy.
K:Czy sądzi pani, że w dobie komputerów sztuka czytania zanika, zwłaszcza wśród dzieci?
P: Sądzę, że sztuka czytania nie zanika, ale forma się zmieniła i nie zawsze jest to tradycyjna książka. W dobie komputerów czytamy na tabletach, czytnikach, komórkach i słuchamy audiobooków. Taki sposób czytania jest atrakcyjniejszy dla młodych czytelników.
K: Którego noblistę – pisarza i za co szanuje pani najbardziej?
P: Cenię wszystkich noblistów, ale moje serce skradła Wisława Szymborska. Poetka była niezwykle skromną osobą, ceniącą spokój. Inteligentna i wrażliwa, bardzo kochała zwierzęta, czego wyraz dawała w swoich wierszach. Cenię Panią Szymborską nie tylko za wspaniałą twórczość, ale też za to, jakim była człowiekiem.
K:Jakie są zasoby w bibliotece?
P: Obecnie Biblioteka nasza posiada 22779 woluminów, z czego wszystko stanowią książki.

K: Jakie książki są najczęściej wypożyczane?
P: Dzieci i młodzież wypożycza przede wszystkim lektury, ale nie tylko, dużym zainteresowaniem cieszą się książki o tematyce wojennej, fantastyka oraz literatura faktu.
Natomiast dorośli czytelnicy wolą literaturę obyczajową, dużą popularnością cieszą się kryminały i thrillery psychologiczne zwłaszcza pisarzy skandynawskich.
K: Jakie są cele i zadania biblioteki?
Celem Biblioteki jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej z zakresu edukacji, kultury i informacji za pośrednictwem książki, czasopisma i internetu.
Do podstawowych zadań biblioteki należy:
* gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych,
* wzbogacanie księgozbioru w nowości wydawnicze,
* klasyfikowanie, katalogowanie oraz wprowadzanie na stan biblioteki nowych pozycji książkowych,
* aktualizacja katalogu alfabetycznego,
* udostępnianie zbiorów na miejscu oraz na zewnątrz,
* przygotowywanie sprawozdań bieżących,
* zapewnienie należnej ochrony i konserwacji zbiorom bibliotecznym,
* współpraca z innymi placówkami z terenu Gminy Boleszkowice,
* bieżąca selekcja księgozbioru,
* organizowanie imprez kulturalnych, mające na celu promowanie czytelnictwa,
* zamieszczanie niezbędnych informacji o działalności Biblioteki na stronie internetowej www.boleszkowice.pl w zakładce Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.
K: Jakie typy bibliotek istnieją w Polsce?
B: W Polsce istnieją dwa typy bibliotek :
Publiczne (Biblioteki Publiczne podlegają Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, najczęściej są to biblioteki miejskie, powiatowe lub gminne. ) oraz
Naukowe (Biblioteki Naukowe podlegają Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego i są połączone z tym resortem. Są to biblioteki znajdujące się w szkołach, na wyższych uczelniach lub biblioteki pedagogiczne.)
K: Serdecznie Dziękuję!
P: Nie ma sprawy :)
Myślę , że dzięki tym odpowiedziom dowiedzieliśmy się,j ak wygląda praca bibliotekarki od biurka.