zdj z d. 2.jpg

13.11. 2019 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z p. Grzegorzem Chmielem. Uczestniczki projektu “Wzmacnianie Kompetencji Przywódczych dziewcząt”, podzielone na grupy, przygotowały się do debaty, która odbędzie się w naszej szkole 27.11.2019.

13. 11. 2019 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z p. Grzegorzem Chmielem.  Uczestniczki projektu “Wzmacnianie Kompetencji Przywódczych dziewcząt”, podzielone na grupy,  przygotowały się do debaty, która odbędzie się w naszej szkole 27.11.2019. Jej tematem, będzie cytat z “Małego Księcia” – “najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” . Jedna ze stworzonych grup, miała bronić postawionej tezy, a druga jej zaprzeczać. Na warsztatach skupiłyśmy się na stworzeniu odpowiednich argumentów i rozważaniu, jak właściwie rozumiemy tę tezę, co właściwie jest dla nas niewidoczne i jak wpływa to na nasze życie.

Natomiast w piątek 15. 11. 2019 r. razem z innymi uczestniczkami projektu „Wzmacnianie kompetencji przywódczych dziewcząt”, prowadzonym w SP 11, wzięłyśmy udział w Debatach Oksfordzkich na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Na czym polegają Debaty?

Debata Oksfordzka toczy się wokół określonej tezy,  którą próbuje obalić strona Opozycji.  Natomiast strona Propozycji, stara się ją obalić. Po obu stronach znajduje się 4 mówców. Pierwszy z nich ma za zadanie przedstawić w skrócie argumenty całej grupy oraz powiedzieć, jak rozumieją postawioną tezę. Drugi mówca rozwija argumenty i może też odwołać się do wypowiedzi przeciwników. Trzeci obala argumenty przeciwników i ewentualnie dodaje jakiś argument. Czwarty podsumowuje całą argumentację swojej strony.

Każdy z mówców musi na początku użyć konkretnej formy grzecznościowej do Marszałka (osoby, która przedstawia całą debatę, udziela głosu poszczególnym mówcom), przeciwnikom oraz publiczności. Dodatkowo, na każdą wypowiedź jest przewidziany limit czasu (4 minuty) oraz obowiązek przyjęcia 2 pytań, jeśli się pojawią. Mimo to, ostatnie 30 sekund to tzw. „czas chroniony”. W tym czasie nie można zadawać mówcy żadnych pytań.

W debatach brali udział uczniowie ze szkół średnich. Rozważali oni 2 tematy: „Lepiej prowadzić własną działalność gospodarczą, niż pracować na etacie” oraz „Wprowadzenie tzw. dochodu należnego nie zrównoważy negatywnych skutków społecznych dalszej automatyzacji i robotyzacji produkcji”.

Była to dla nas niepowtarzalna okazja, by przyjrzeć się lidze z bliska. Kilka z nas mogło też pełnić funkcję sekretarza, który sygnalizuje upływ czasu.

Projekt „Wzmacnianie kompetencji przywódczych dziewcząt”, realizowany jest przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży oraz Fundacja “Projekty Edukacyjne”. Opiekę naukową nad projektem sprawuje dr Iwona Chmura – Rutkowska z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jego koordynacją w naszej szkole zajmują się p. Halina Kubicka i p. Justyna Ilasz.