Spacery po lesie bywają coraz mniej przyjemne. Wśród zieleni znajdują się góry odpadów. Najczęstszymi zanieczyszczeniami są różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku, jak i te, rzadziej używane. Na przykład opony, meble, okna lub gruzy po różnego rodzaju remontach.

Jak wypowiadają się leśnicy nie tylko z naszego regionu: ,,Mimo, iż są zakazy wjazdu na teren lasu, ludzie tego nie przestrzegają. Grożą im za tego typu czyny kary pieniężne zaczynające się od 500 zł do 1000zł.” Jednak kary nie pomagają i problem jest ciągle ten sam.

W naszej miejscowości znajduje się miejsce w , którym bezpłatnie możemy zostawić różnego rodzaju śmieci w celu zapobieganiu zanieczyszczenia. Jak i również są organizowane różnego rodzaju akcje w celu sprzątnięcia dzikiego wysypiska.

Podczas rozkładu odpadów dochodzi do chemicznego i mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, zagrażając lokalnym ujęcie wody pitnej, nawet w bardzo oddalonych miejsc od degradacji terenu.

Zagrożeniem dla środowiska, zdrowia i życia ludzi są odpady niebezpieczne, takie jak: zużyte baterie i akumulatory, opakowania z resztkami farby, lakierów czy oleju samochodowego. Jedna bateria może zanieczyścić aż do 400 L wody lub 1 m sześcienny gleby.

Miejmy wszyscy racjonalne myślenie i zadbajmy o czyste środowisko. Będzie nam się wtedy zdrowiej żyło i o wiele czyściej.

Julia Krawczuk