Erasmus Nowy Plansza SP11.JPG

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny Szkoły Podstawowej nr 11 „Aktywni w Europie” został zatwierdzony do realizacji przez Narodową Agencję Programu Erasmus w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w roku 2020. Jego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Uczestnikami projektu będą nauczyciele szkoły, którzy wyjadą na zagraniczne szkolenia językowe i metodyczno – językowe. Ze szkoleń skorzysta 11 pedagogów. Uczestnicy odbywać będą dwutygodniowe szkolenia w  Hiszpanii (Malaga, Barcelona), na Malcie (St. Julians), we Włoszech (Florencja). Zostało zaplanowanych sześć kursów języka angielskiego oraz pięć kursów metodycznych w języku angielskim.

Realizacja tego projektu ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników naszej szkoły. Udział w projekcie umożliwi poprawę jakości pracy w wybranych obszarach oraz nawiązanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Uczestnicy projektów zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej oraz zdobycia praktycznych doświadczeń, które pomogą w realizacji celów szkoły.