Konwencja Paw Dziecka !!!
To wydarzenie dzieciaki w naszej szkole wypromowali na całego!! Happening, prowadzenie lekcji!! Działo się!!

Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby wszystkich dzieci. Udowadniamy to nie tylko 20 listopada, ale przez cały rok szkolny. Nasze wspólne inicjatywy z dziećmi spotykają się z aprobatą rodziców i środowiska lokalnego, dzięki temu rozbudowywana jest empatia środowiskowa w imię naszego hasła: Wszystko
z dziećmi, dla dzieci i o dzieciach.
Zwrócono uwagę na najważniejsze prawa dziecka czyli:
Prawo do równouprawnienia
Prawo dziecka do utrzymywania kontaktu z rodzicami
Prawo do wyrażania swoich poglądów, opinii i emocji
Prawo do prywatności
Prawo do informacji
Prawo do tego, że nikt nie ma prawa ci zagrażać
Prawo do adopcji
Prawo do opieki lekarskiej
Prawo do właściwych warunków i godnego życia
Prawo do nauki
Prawo do odpoczynku
Prawo do ochrony przed wyzyskiem