zanieczyszczenia.jpg

Raport z badań
Opracowanie: Emilia Dec

Raport poświęcony jest wynikom badań zanieczyszczenia jeziora Lipowo. Problematyką jest spora ilość śmieci w wodzie oraz okolicy. Nieszanowane środowisko staje się zagrożeniem dla ludzi oraz zwierząt. Gospodarstwa, które nie są podłączone do kanalizacji, wprowadzają ścieki bezpośrednio do wód. Wyrzucanie odpadów sprzyja rozwojowi bakterii. W sezonie letnim nad jeziorem pojawia się najwięcej osób, lecz większość rezygnuje z kąpieli z powodu niezbyt czystej wody.

PLAN DZIAŁANIA

Głównym celem badania było uzyskanie informacji dotyczących zanieczyszczenia. Istotne było zidentyfikowanie mikroorganizmów znajdujących się w wodzie, były to różnego rodzaju:

-grzyby

-pierwotniaki

-wirusy

Ważne jest określenie głównych problemów, z jakimi napotykają się plażowicze. Między innymi są to choroby skóry. Z punktu widzenia innych plaże stają się coraz mniej atrakcyjne.

W celu zmniejszenia zanieczyszczeń postawiono następujące pytania:

Jakie bakterie zanieczyszczają jezioro?
Jaki jest stopień skażenia wody?
Jak pozbyć się mikroorganizmów?
Czy jest to poważnym problemem?

III.  WYNIKI BADANIA

Z badań wynika, że woda zanieczyszczona jest w I stopniu (jest zdatna do hodowli ryb, a po procesie uzdatnienia nawet do picia). Nie jest to duże zagrożenie, ale należy się go pozbyć. Wprowadzane przez ludzi ścieki, w których skład wchodzi brudna woda, przyczyniają się do rozwoju bakterii oraz innych mikroorganizmów. Ochrona wód polega na działalności technicznej. Najbardziej efektywnym sposobem ochrony wody przed zanieczyszczeniami jest wykorzystanie oczyszczalni ścieków.

Emilia Dec