69975845_2445527365711419_6264088399670411264_n.jpg
Przemarsz mieszkańców z 30 - metrową flagą.

Narodowe Święto Niepodległości to polskie święto państwowe obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli.

Uczniowie naszej szkoły uczcili 101. rocznicę odzyskania niepodległości. 8 listopada –  dzień, w którym odbył się uroczysty apel. Rozpoczął się  o godz. 11.11 odśpiewaniem hymnu państwowego przez całą społeczność szkolną. Następnie uczniowie przybliżyli trudną historię naszego narodu  w walce o wolność ojczyzny.  Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami w wykonaniu szkolnego chórku. Dzień ten miał na celu przypomnieć nam wszystkim, zwłaszcza młodemu pokoleniu, że wolność i niepodległość raz zdobyta nie jest czymś trwałym, jest darem, który należy pielęgnować.

Z kolei 11 listopada uczniowie naszej szkoły pod opieką pań : Bożeny Koziara, Doroty Padewskiej oraz rodziców uczestniczyli w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości w Małkini Górnej. Obchody zaczęły się mszą święta. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, radni gminni i powiatowi, mieszkańcy gminy oraz poczty sztandarowe szkół, ochotniczych straży pożarnych z pobliskich miejscowości oraz poczet Małkińskiego Klubu Sportowego. Po mszy, wszystkie poczty sztandarowe i mieszkańcy gminy Małkinia Górna ruszyli ulicami naszej małej ojczyzny z 30 metrową polską flagą. Złożyliśmy wiązanki kwiatowe na wojskowym cmentarzu oraz  pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie wszyscy odśpiewaliśmy państwowy hymn. Uroczystość obchodów 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę zakończyły się występem naszych miejscowych artystów oraz Gminnego Chóru Dziecięcego.

Pamiętajmy, że nasz wolny kraj, w którym żyjemy został zdobyty dzięki wielu krwawym bitwom, w których nie jeden nasz przodek, obywatel Polski, poświęcił swe życie. Małymi gestami, choćby wywieszeniem naszej biało – czerwonej flagi na posesji, dziękujmy IM za to, w jakim kraju teraz żyjemy. Za wolność – dziękujemy!