Późną wiosną temu wraz z moimi kolegami i koleżankami ze szkoły odwiedziliśmy Centrum Bioróżnorodności w Chorzowskim Parku. Na początku wszyscy uczestnicy podzielili się na trzy grupy. Każda grupa uczestniczyła w trzech warsztatach. Grupa, w której ja uczestniczyłam jako pierwsza zaczęła przygodę z lornetką. Rozpoczęliśmy warsztaty od obserwacji ptaków. Dzięki lornetce mogliśmy ujrzeć bardzo barwne ptaki, których bez lornetki nie bylibyśmy w stanie zobaczyć. Drugą część warsztatów, prawie wszyscy uczestnicy uznali za najlepszą – były to warsztaty chemiczne. Oprócz ćwiczeń z ziemniakiem, mieliśmy okazję pracy z profesjonalnym mikroskopem. W ostatniej części warsztatów mogliśmy oglądać ciekawe drzewa, na których było jeszcze dużo śniegu oraz wysłuchać historii o nich. Niektórym z nas udało się uzyskać kilka sadzonek drzew. Podsumowując, wszystkim bardzo się podobało. Wielu uczniów zadeklarowało, że chciałoby przyjechać tutaj jeszcze raz.