pobrane.jpg

6 września 2023r. 67 uczniów Centrum Edukacji w Zabrzu wzięło udział w pierwszym etapie XI Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Zawsze Warto” działająca we współpracy ze Stowarzyszeniem Polonistów przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem tegorocznej edycji była popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz kultury i historii narodowej. Tu przede wszystkim położono nacisk na doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914/1918-1989). Jak podkreślają w regulaminie organizatorzy projektu ważne jest także: kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego.

Gratulujemy uczniom klasy I LsA, I LsB, I LA, I LB, III TA, III LA, II LB, którzy podjęli się niełatwego zadania i spróbowali swoich sił z takimi zwrotami jak: Nie-Polacy, którzy pokochali Polskę, czy nazwiskami typu Sue Ryder. Całe dyktando zawierało też wiele zdań, którymi często posługujemy się, rozmawiając na lekcjach o wybitnych jednostkach. Trudność przychodzi jednak wtedy, gdy musimy zapisać, na przykład, że Ferdynand Foch to bohater, którego Prezydenta RP mianował marszałkiem Polski, a w maju 1923 r. uhonorowano go jeszcze Orderem Virtuti Militari, czy, że Uniwerytet Jagielloński i poznański uniwersytet nadały mu tytuł doctora honoris causa. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała specjalnie powołana komisja szkolna w składzie: Sylwia Stachowiak, Karolina Dobrzyńska, Jolanta Leszczyńska i Krzysztof Kurczyna.