P1000521vert.jpg

15.10.2019r. grupa uczniów naszej szkoły pojechała do Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie na zajęcia: Przez dokument do faktu – losy deportowanych na kartach świadectw osobowych.

W ten sposób chcieliśmy zgłębić wiadomości o naszym regionie, ludziach stąd i ich losach. W tym roku obchodzimy bowiem w naszym kraju 80 rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę, ale na Śląsku ważna jest jeszcze jedna data. Otóż rok 1945, który dla większości Polaków był czasem końca wojny i wyzwolenia, a tymczasem dla wielu śląskich rodzin początkiem gehenny związanej z masową wywózką na wschód. W Centrum Dokumentacji Deportacji młodzież mogła zapoznać się z publikacjami, wynikami prac badawczych, a przede wszystkim z oryginalnymi dokumentami, np. zaświadczeniami wystawionymi przez Państwowy Urząd Repatriacyjny, aktami zgonów, zaświadczenia o pracy w kopalni, pamiętnikami pisanymi na zesłaniu, listami itp. Duże wrażenie wywarły także na uczniach zgromadzone przedmioty przywiezione z Syberii, czy wreszcie materiały multimedialne ukazujące ten „inny świat”.