wpływ telefonów komórkowych na rozwój człowieka.jpg
telefony komórkowe a nasze zdrowie

Telefony komórkowe znacznie uprościły nasze życie. Komórki używane są przez dorosłych oraz dzieci. Jednak od czasu do czasu przez media przewija się dyskusja na temat wpływu tych urządzeń na stan zdrowia człowieka.

W Internecie można znaleźć raporty mówiące o szkodliwości telefonów komórkowych i ich wpływie na zdrowie ich użytkowników. Jednakże informacje te wielokrotnie okazują się powierzchowne lub nieprawdziwe. Jak zatem pole elektromagnetyczne, emitowane przez komórki, oddziałuje na ludzi?
Jak pole elektromagnetyczne wpływa na organizm?

Zauważono, że obecność pola elektromagnetycznego wpływa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Badania pokazują zwiększenie metabolizmu struktur mózgowia, w pobliżu których znajdował się telefon komórkowy. Przebadano epidemiologiczne związek między używaniem telefonów komórkowych a powstawaniem nowotworów mózgu . Okazuje się, że taki związek nie istnieje. Jednakże niektórzy badacze twierdzą, że promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane przez telefony komórkowe, chroni przed rozwojem guzów w mózgu. Jednak oni sami krytycznie podchodzą do stawianych przez siebie tez.

Jak ograniczyć wpływ promieniowania na organizm?

Wystarczy przestrzegać kilku zasad. W trakcie rozmowy nie należy trzymać telefonu bezpośrednio przy uchu, korzystając ze słuchawek lub zestawów głośnomówiących, rozmawiać możliwie krótko i nie nosić telefonu cały czas przy sobie. Dobrze byłoby wyłączać telefon, kiedy nie jest potrzebny. Nie zaleca się prowadzenia rozmów w miejscach o małym zasięgu lub w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ telefon emituje wtedy promieniowanie o większej mocy. Nie należy pozwalać na używanie komórek dzieciom.