Zgłoszone kandydatury na członków Forum Młodzieży Województwa Opolskiego -Joanny Hryczyńskiej z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz Kacpra Mackiewicza z Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego zostały przyjęte.

Przedstawiciele zdzieszowickiej młodzieży z Młodzieżowej Rady Miejskiej, zasiądą w wojewódzkiej radzie i zgodnie z ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego,  będą uczestniczyć w konsultowaniu przyjmowanych dokumentów dotyczących młodzieży, jak również inicjować we wspólnej dyskusji, pracować nad strategią dla młodzieży na Opolszczyźnie, doradzać Panu Marszałkowi Województwa w sprawach młodzieżowych.

Spotkanie inauguracyjne Forum Młodzieży WO, które odbędzie się 10 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Opolu, w Sali Konferencyjnej im. Orła Białego na Ostrówku. Nie może nas tam nie być…

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy w FORUM nad kreowaniem młodzieżowej rzeczywistości na Opolszczyźnie!!!