W ramach projektu “WF z klasą” szkoły biorące udział w projekcie mogły pokusić się o stworzenie własnej gry sportowej. Nasza szkoła – również podjęła się tego zadania. W tworzeniu zasad gry brali udział nauczyciele wychowania fizycznego oraz przedstawiciele klas VI. Na pierwszym spotkaniu zdecydowaliśmy, iż będzie to gra bieżna lub rzutna. Na drugie spotkanie wszyscy przyszli z wstępnymi propozycjami. Zostały one przedstawione pozostałym uczestnikom, następnie rozpoczęliśmy wspólną pracę nad stworzeniem gry naszej szkoły. Była to prawdziwa burza mózgów. Dyskutowaliśmy, pokazywaliśmy – ciągle padały nowe propozycje. Każdy miał inną koncepcję. Gdy wydawało się, że gra jest gotowa, padał nowy pomysł i kolejny raz następowały zmiany. Dużym problemem było dla nas ustalenie liczby zawodników biorących udział w grze. Ile osób tyle padało propozycji. W końcu udało nam się dojść do porozumienia i stworzyliśmy jedną grę którą nazwaliśmy – DOBIERANY