20190503 10.14.22.jpg
Pomnik Powstańca Śląskiego w Zdzieszowicach.

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja.
Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II przyłączyli się do uroczystości obchodów 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Zdzieszowicach. Program obchodów przewidywał Mszę Świętą za Ojczyznę w kościele parafialnym oraz uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańca Śląskiego. Święto to upamiętnia wydarzenie sprzed 228 lat, kiedy to 3 maja Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił pierwszą w Europie i drugą, po amerykańskiej, na świecie, spisaną konstytucję. Ustawa ta regulowała organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.
W uroczystościach swoje reprezentacje miały władze miasta i powiatu, przedstawiciele Zakładów Koksowniczych ArcelorMitta; Poland S.A., szkoły, partie polityczne, mieszkańcy miasta oraz goście.
ASz.