Język polski inaczej…… ULICZKA HANZEATYCKA.
Spotkanie Face to Face ze średniowieczem – działo się, kolejna lekcja, którą uczniowie klas szóstych zapamiętają na długo.
Polecamy z całego serca – perełka historyczno naukowa!! W muzeum archeologicznym w Gdańsku.
Wystawy w spichlerzu “BŁĘKITNY BARANEK”
Pierwsze piętro
„Miasto pod miastem” – wystawa prezentująca wyniki wieloletnich badań archeologicznych w Gdańsku, charakterystykę prac terenowych oraz metody rekonstrukcji warunków życia oraz wyglądu mieszkańców dawnego Gdańska.
„Średniowieczna uliczka hanzeatycka” – rekonstrukcja uliczki z przełomu XIV i XV w.
w mieście hanzeatyckim z warsztatami, kramami i łaźnią, a także z jego hałasem
i zapachami.
Drugie piętro
„Gdańsk w świecie Hanzy” – ekspozycja prezentująca zabytki archeologiczne pozyskane
w trakcie prac wykopaliskowych w historycznej części miasta, obrazujące potęgę handlową Gdańska oraz życie codzienne jego mieszkańców od okresu późnego średniowiecza do XIX w.
„Wyspa Spichrzów w Gdańsku” – ekspozycja poświęcona historii Wyspy Spichrzów
i badaniom prowadzonym tu przez archeologów.
Turkot wozów po bruku, bicie dzwonów, śpiewy pielgrzymów, czyli jak gdańskie Muzeum Archeologiczne idealnie odtworzyło realia średniowiecznego życia w Gdańsku. Jak wyglądała Uliczka Hanzeatycka? Fetor z warsztatu szewca i garbarza, woń ziół i egzotycznych przypraw z… rybną nutą. Zapachy równie ulotne, jak realia średniowiecznego życia, które pieczołowicie odtworzyło Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.