bv2.jpg

W listopadzie z okazji urodzin naszego patrona w szkolnej bibliotece można było obejrzeć wystawkę książek  Arkadego Fiedlera oraz gazetkę dotyczącą najważniejszych faktów z życia naszego podróżnika. We współpracy z nauczycielami geografii zostały zorganizowane także „podchody”.

W bibliotece  przygotowano jedną ze stacji „podchodów”, którą odwiedzały rywalizujące ze sobą drużyny uczniów z klas szóstych, siódmych i ósmych. Zadaniem uczestników było przeczytać wybrany fragment  książki naszego patrona i odpowiedzieć trafnie na pytania. Zadanie wzbudziło wiele emocji, ponieważ  należało  wykonać je poprawnie i w wyznaczonym czasie.

Opracowanie: Renata Kunisz