szopkaw.jpg

Tradycje… prezenty… ozdoby… tradycyjne potrawy…
Po co to wszystko? Dla kogo?
Dla najważniejszego – Tego, który ma przyjść.

Wigilia

To słowo oznacza oczekiwanie, czuwanie. W kościele to dzień przed ważną uroczystością. Dawniej przed każdym ważnym świętem obowiązywał post i wspólna modlitwa, czuwanie.
W Polsce to śwęto bardzo rodzinne. Wszyscy starają się być dla siebie szczególnie mili, a dzieci bardziej grzeczne. Starsi co roku powtarzali, że taki jaki będziesz w Wigilię, taki będziesz przez cały rok.

Gwiazda

Przypomina gwiazdę prowadzącą pasterzy i mędrców do Betlejem.
Gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda, domownicy wspólnie zasiadają przy stole wigilijnym. Odczytuje się również Fragment Ewangelii o Narodzeniu Jezusa.

Opłatek

Po przeczytaniu Ewangelii wszyscy łamią się opłatkiem i składają sobie życzenia na znak miłości i jedności.
Łamiąc się opłatkiem, nie tylko składamy sobie życzenia, ale też przepraszamy siebie nawzajem i dziękujemy za miłość i dobro, które otrzymujemy.

12 potraw?

Potrawy na stół wigilijny powinny być postne, czyli bez mięsa. W każdej rodzinie w kraju menu jest trochę inne. Ale królują dania z ryb ( najczęściej karp ), poza tym pierogi, barszcz z uszkami i zupa grzybowa.
Co do ilości potraw zdania są podzielone. Jedni uważają, że powinno być ich 7 ( tyle i le dni w tygodniu), inni, że 9 ( tyle ile jest chórów anielskich), a jeszcze inni, że 12 ( tyle ile jest apostołów lub miesięcy)