Czy warto być wolontariuszem? Co nam daje wolontariat?

Warsztaty dla dzieci i młodzieży appreciative inquiry ”Wolontariat to jest to! – rola wolontariatu w kształtowaniu samorządności lokalnej” poprowadziła Katarzyna Śliwicka.        Aktywny udział wzięły dzieci i młodzież z PSP nr 2, PSP nr 3 oraz klasy pierwsze ZS Warsztaty pozwaliły odkryć potencjał wolontariatu jako drogi rozwijania zainteresowań, marzeń, dzielenia się nimi z najbliższym otoczeniem. To okazja do twórczego, niesztampowego myślenia o wolontariacie… teraz czas na działanie!!!