thumbnail.jpg

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

Ostrów Lubelski
Dołączył: 11 listopada 2017

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim liczy 15 oddziałów, do których uczęszcza 280 uczniów: 174 uczniów kształci się w 10 oddziałach szkoły podstawowej i 106 uczniów – w 5 oddziałach klas gimnazjalnych.
Młodzi dziennikarze prowadzą działalność na platformie Junior Media, gdzie wydajemy gazetkę \”Nie dla Kujonów\”. Bardzo aktywnie działa wolontariat Szkolnego Koła Caritas, który inicjuje i włącza się w szereg akcji charytatywnych. Odnosimy sukcesy sportowe i artystyczne. Uczniowie i nauczyciele angażują się w życie lokalnej społeczności, kultywują i współtworzą jej tradycje. Nasza placówka stara się być szkołą otwartą, efektywną, twórczą, rozwiązującą problemy, rozwijającą się i samodzielną, umożliwiającą poznanie nowych zjawisk, kształtowanie postaw i dążeń.

Tel: (81) 85 20 006

Www: http://spostrowlubelski.org.pl/index.html

E-mail: spostrowlubelski@wp.pl

1 Zespół Szkół w Słupnie.JPG

Zespół Szkół w Słupnie

Słupno
Dołączył: 29 lipca 2014

Jesteśmy szkołą, w której oprócz właściwej pracy dydaktycznej funkcjonuje wiele kół zainteresowań. Aktywnie działa Samorząd Uczniowski, młodzież włącza się w akcje Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego a koło wolontariatu wspiera akcje: „Góra Grosza”, „Nakrętka”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, przeprowadza zbiórki makulatury…..
Realizujemy programy: „Szkoły promującej zdrowie”, „Trzymaj formę”, „Szkoły Odkrywców Talentów”. Od czterech lat aktywnie działa Szkolna Kasa Oszczędności – program współpracy z Bankiem PKO BP, w ramach którego uczniowie uczą się systematycznego oszczędzania.
Uczniowie Zespołu Szkół mogą zgłaszać się ze swoimi trudnościami i problemami do wychowawców, pedagogów i psychologa. W szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. Uczestniczymy w programach „NOE”, „Magiczne kryształy”, „Cukierki”, „Debata”, „Archipelag skarbów”, „Odczuwaj, ufaj, mów”.
Bierzemy udział w bardzo wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy ogólnopolskich. Możemy poszczycić się licznymi nagrodami i dyplomami. Chór „Canto” uświetnia nie tylko uroczystości szkolne, ale także gminne i powiatowe. Natomiast nasi warcabiści zdobyli wiele tytułów mistrzowskich indywidualnie i drużynowo. Cyklicznie co roku organizujemy Powiatowy Konkurs Pieśni Papieskiej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu”, obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeprowadzamy Grand Prix Mazowsza w Warcabach…
Staramy się, by organizowane przez nas wycieczki miały walory edukacyjne i rozwijające kulturę osobistą uczniów. Co roku organizujemy dłuższe wyjazdy – „Zielone Szkoły”.
Współpracujemy z innymi szkołami i instytucjami w ramach zawodów sportowych oraz konkursów przedmiotowych. Włączamy się w akcje organizowane przez Bibliotekę Miasta i Gminy Radzymin, Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, Towarzystwo Przyjaciół Radzymina.

Tel: 227865010

E-mail: gslupno@wp.pl