W dniu 22 marca 2017 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II odbył się drugi etap projektu Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Uczniowie pod kierunkiem Pani Marty Wydry przeprowadzili grę odwzorowującą działania polskiego parlamentu.

Po wykładzie wprowadzającym uczniowie wcielili się w rolę posłów pięciu fikcyjnych ugrupowań: partii liberalnej, partii socjaldemokratycznej, partii ludowej, partii chrześcijańsko-demokratycznej i partii nacjonalistycznej.

Członkowie każdej z nich otrzymali dokument programowy, który zawierał zarówno ogólną wizję państwa charakterystyczną dla każdej z partii oraz wypływający z niej pakiet konkretnych postulatów politycznych. Te właśnie postulaty różnią poszczególne ugrupowania. Przedmiotem negocjacji pomiędzy partiami było powołanie rządu ze spójnym programem, uchwalenie rocznego budżetu, a następnie rządzenie wobec zmieniających się okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych.

Tak powołany Parlament podejmował decyzje w formie uchwalania ustaw regulujących pojawiające się problemy. Prace nad ustawami odbywały się w komisjach parlamentarnych, gdzie zasiedli przedstawiciele każdej ze stron.

Kluczowe znaczenie w kontekście spadków/wzrostów notowań poszczególnych partii mają media, w które wcieliło się trzech uczniów nienależących do żadnej z pięciu partii politycznych. Zwycięży to ugrupowanie, które wykazało największą skuteczność w rządzeniu: punkty były przyznawane zarówno za stanowiska w rządzie dla konkretnej partii, kształt budżetu zgodny z wytycznymi, jak i uchwalenie ustaw zgodnych z programem partii. W czasie zajęć uczniowie zawierali koalicje co pozwoliło przejąć władzę. Dzięki udziałowi w grze poznaliśmy być może przyszłych liderów politycznych…