Z wizytą w Centrum Bioróżnorodnośći

Z wizytą w Centrum Bioróżnorodnośći

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu, Bytom

Późną wiosną temu wraz z moimi kolegami i koleżankami ze szkoły odwiedziliśmy Centrum Bioróżnorodności w Chorzowskim Parku. Na początku wszyscy uczestnicy podzielili się na trzy grupy. Każda grupa uczestniczyła w trzech warsztatach. Grupa, w której ja uczestniczyłam jako pierwsza zaczęła przygodę z lornetką. Rozpoczęliśmy warsztaty od obserwacji ptaków. Dzięki lornetce mogliśmy ujrzeć bardzo barwne ptaki, których bez lornetki nie bylibyśmy w stanie zobaczyć. Drugą część warsztatów, prawie wszyscy uczestnicy uznali za najlepszą – były to warsztaty chemiczne. Oprócz ćwiczeń z ziemniakiem, mieliśmy okazję pracy z profesjonalnym mikroskopem. W ostatniej części warsztatów mogliśmy oglądać ciekawe drzewa, na których było jeszcze dużo śniegu oraz wysłuchać historii o nich. Niektórym z nas udało się uzyskać kilka sadzonek drzew. Podsumowując, wszystkim bardzo się podobało. Wielu uczniów zadeklarowało, że chciałoby przyjechać tutaj jeszcze raz.

# Ruch drogowy –  wiedza maksymalna

# Ruch drogowy – wiedza maksymalna

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu, Bytom

W dniu 16 maja w Szkole Podstawowej nr 32 w Bytomiu przy ul. Szymały 124, w eliminacjach rejonowych XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, udział wzięła drużyna naszej szkoły (SP nr 4). W skład tej drużyny weszli uczniowie tylko jednej klasy. Ponadto drużyna ta zwyciężyła w eliminacjach miejskich. Wszyscy są uczniami popularnej w szkole klasy 7b. Niestety nie udało się awansować do eliminacji wojewódzkich, ale warto dodać, że Julia ( jedna z 4 osób ze składu ) w teście wiedzy obejmującym zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym i ustalaniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie osiągnęła pierwszy wynik, uzyskując maksymalną liczbę punktów – 35. Drugi wynik był gorszy, aż o 6 punktów. Nasza drużyna również po zadaniach testowych była najlepsza. O zajętym ostatecznym miejscu decydowały wyniki z testu wiedzy, jazdy rowerem po sprawnościowym torze przeszkód, jazdy w miasteczku ruchu drogowego i udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Opiekunem drużyny był pan z techniki.