“Bo w pamięci jest siła zaklęta”

“Bo w pamięci jest siła zaklęta”

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, Gniezno

Każdy z nas przynajmniej raz w roku odwiedza cmentarz, pomnik, mogiłę aby oddać cześć bohaterom. Składamy kwiaty, zapalamy znicze, nad grobami poległych wygłaszane są przemowy… wszystko wygląda tak pięknie, odświętnie… tylko czy ktoś z Was zastanawia się co z takim pomnikiem, mogiłą dzieje się przez pozostałe 365 dni ? Czy ktokolwiek zastanawiał się, choćby przez chwilę, komu zawdzięcza dorobek polskiej kultury, język, którym możemy mówić, wolność, ojczyznę?