Zapobiegam pożarom !!! – turniej pożarniczy ,, Młodzież zapobiega pożarom

Zapobiegam pożarom !!! – turniej pożarniczy ,, Młodzież zapobiega pożarom

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Pierwszego Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Olszyc Szlachecki

Turniej pożarniczy ,, Młodzież zapobiega pożarom” uczy nas, co zrobić i jak się zachować, gdy jest pożar. Testy, które przygotowują strażacy, naprawdę uczą wielu właściwych zachowań, które powinny być bliskie każdemu z nas. Postanowiłam, że wezmę udział w turnieju …. i zajęłam I miejsce.

,,WIEŚCI PRZYJACIÓŁ Z LASU

,,WIEŚCI PRZYJACIÓŁ Z LASU

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Pierwszego Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Olszyc Szlachecki

W ramach Programu Edukacji Przyrodniczej ,,Wieści Przyjaciół z Lasu” zrealizowanych dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeprowadzono 40 godzin zajęć warsztatowo – badawczych, w tym 20 godzin w klasach 0-III i 20 godzin w klasach IV-VI. Pośrednio w programie udział wzięło przeszło 200 osób – rodzice uczniów, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły, oraz mieszkańcy gminy.