Projekty młodzieżowe – dobre praktyki w ochronie czystości powietrza

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, WARSZAWA

W grudniu Centrum Edukacji Obywatelskiej skończyła drugą edycję programu “Weź Oddech w Białymstoku”, którego celem było podniesienie kompetencji, wypracowanie dobrych nawyków oraz wzrost świadomości ekologicznej młodych mieszkańców Białegostoku, społeczności szkolnej i lokalnej, na temat niskiej emisji i sposobów ochrony czystości powietrza.