Pali się

Pali się

Zespół Szkół nr 3 im. Martyrologii Piaśnicy, Wejherowo

ALARM PRZECIWPOŻAROWY W ZS3 WEJHEROWO
Obowiązek ochrony przeciwpożarowej narzuca ustawa o ochronie przeciwpożarowej. W każdej szkole, przedszkolu, internacie lub domu studenckim należy co najmniej raz w roku przeprowadzić tzw. „alarm przeciwpożarowy” . Pani Dyrektor, dbając o nasze bezpieczeństwo, zorganizowała szkolenie przeciwpożarowe dnia 22 września.
W trakcie 7 lekcji usłyszeliśmy 3 krótkie dzwonki. Pani kazała nam zostawić wszystko w sali i udać się schodami do najbliższego wyjścia. Wszyscy byliśmy bardzo zdenerwowani ,ale również podekscytowani. Chyba do końca nie wiedzieliśmy ,co się dzieję. Na holu było strasznie dużo dzieci. Każdy szybko chciał dotrzeć do wyjścia ,by jak najszybciej znaleźć się na murawie szkolnej. Przed szkołą policzono nas i upewniono się, że wszyscy opuścili budynek szkoły. Na murawie spędziliśmy około 20 minut, później wróciliśmy na lekcje.
Moim zdaniem ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie i szybko. Na szczęście była to tylko próba, nic nikomu się nie stało. Mam nadzieję, że w sytuacji prawdziwego pożaru akcja przebiegnie równie sprawnie.

Oliwia Guziuk

Dziś trochę na poważniej… czyli o nawiązaniu WSPÓŁPRACY POWIATU WEJHEROWSKIEGO Z FRANCUSKIM STOWARZYSZENIEM EUROPE ECHANGES

Dziś trochę na poważniej… czyli o nawiązaniu WSPÓŁPRACY POWIATU WEJHEROWSKIEGO Z FRANCUSKIM STOWARZYSZENIEM EUROPE ECHANGES

Zespół Szkół nr 3 im. Martyrologii Piaśnicy, Wejherowo

PIERWSZY KROK W STRONĘ WSPÓŁPRACY POWIATU WEJHEROWSKIEGO Z FRANCUSKIM STOWARZYSZENIEM EUROPE ECHANGES
10 marca 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Wejherowie na zaproszenie Starosty gościła delegacja francuska reprezentująca stowarzyszenie Europe Echanges. Wizyta była kolejnym w ostatnim czasie spotkaniem przedstawicieli tej organizacji z władzami powiatu.
Punktem kulminacyjnym wizyty było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego nawiązania współpracy Powiatu Wejherowskiego z podmiotami zrzeszonymi we francuskiej organizacji Comite Intercommunal de Jumelages et de Relations Internationales Europe Echanges.
Podpisanie dokumentu było rezultatem wcześniejszych rozmów prowadzonych w zeszłym roku oraz podyktowane zostało potrzebą rozwijania kontaktów międzynarodowych i korzyściami płynącymi z budowania partnerskich relacji. Wzajemna współpraca polegać będzie na wymianie doświadczeń w różnych dziedzinach, stąd opierać się będzie m.in.: na zachęcaniu instytucji kulturalno-oświatowych do wymiany informacji, sprzyjaniu wymianie młodzieży szkolnej i doświadczeń na polu edukacji, a także wzajemnej współpracy w organizowaniu różnego rodzaju imprez kulturalnych oraz promowaniu kultury regionalnej.
Po spotkaniu z władzami miasta, goście udali się do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina, gdzie francuski chór „Allegro” z Normandii wykonał 14 utworów m. in.: „Magnificat”, „Tebe Poem”, „ Le Galant Indiscret” . W uroczystości wzięli udział również uczniowie PSM, którzy na powitanie zaśpiewali dla gości Hymn Unii Europejskiej oraz „ La Normandie”.

Oliwia Guziuk