Dnia 16 października 2018 r. miało miejsce wyjątkowe patriotyczne wydarzenie -Młodzieżowy Rajd Rowerowy upamiętniający rocznicę 100 lat Niepodległej Polski. Inicjatorami i uczestnikami byli uczniowie zdzieszowickich Szkół: Publicznego Gimnazjum, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Zdzieszowicach.

Zaczęliśmy uroczyście pod Pomnikiem Powstańców Śląskich od wspólnego zaśpiewania hymnu narodowego. Następnie delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła symboliczny znicz w hołdzie poległym za Ojczyznę.

Początek rajdu – Pomnik Powstańców Śląskich ma  szczególny wymiar. Powstania to przecież  wyjątkowy symbol regionalnego patriotyzmu w dążeniu do odzyskania i odbudowy Polski Niepodległej. Trasa historyczna: Zdzieszowice – Leśnica – Raszowa – Januszkowice – Zdzieszowice, obejmowała lokalne miejsca pamięci narodowej. Rajd był aktywnym wyrazem naszej radości i dumy narodowej…

Na uczestników po wyczerpującej jeździe  w Zespole Szkół czekał słodki poczęstunek.

Pięknie dziękujemy zaangażowanej młodzieży, opiekunom oraz Panu Adamowi Hyjkowi                        za profesjonalne poprowadzenie rajdu…

To działanie w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” , które sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.