FullSizeRender.jpg

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty już za nami.

12 stycznia 2016 roku o godzinie 9.00 rozpoczęliśmy pisanie pierwszej części z języka polskiego i matematyki. Mieliśmy 80 minut, jednak nie każdy dał radę wykonać wszystkie zadania. Około 11.45 zaczęła się druga część sprawdzianu z języka angielskiego. Tym razem mieliśmy 45 minut. Zadania okazały się takie, jak myśleliśmy .Nie zaskoczyły nas swoją trudnością. Wyniki pokażą, czy rzeczywiście dobrze sobie poradziliśmy.

Test ma sprawdzić w jakim stopniu opanowaliśmy pisanie, czytanie, rozumowanie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce oraz korzystanie z informacji. „Prawdziwy” sprawdzian odbędzie się 5 kwietnia. Mamy jeszcze trochę czasu, by lepiej się do niego przygotować. Jak się do tego zabrać? Nasi nauczyciele udzielają nam wielu „złotych rad”. Może zabierzemy się solidnie do nauki, żeby bliżej terminu sprawdzianu nie zaczęło robić się nerwowo.

Pierwsza z ważnych umiejętności to czytanie. Chodzi oczywiście o rozumienie sensu tego, co czytamy. Na sprawdzianie musimy przeczytać i zrozumieć fragmenty tekstów w arkuszu egzaminacyjnym, to mogą być dokumenty, baśnie, ogłoszenia, listy, zaproszenia, itp. By dobrze wypaść na sprawdzianie, będziemy musieli napisać: opowiadanie, opis przedmiotu, sprawozdanie z wycieczki, notatkę, streszczenie, list, instrukcję, zaproszenie, ogłoszenie. Dostaniemy punkty za gramatykę, ortografię, interpunkcję i kompozycję pracy. Musimy oczywiście wykazać się jasnością umysłu, dostrzec przyczyny i skutki wydarzeń, zaproponować rozwiązanie przedstawionej w arkuszu sytuacji albo przytoczyć argumenty za takim czy innym wyborem. Na koniec najważniejsze, powinniśmy wykazać się umiejętnością wykorzystywania wiedzy w praktyce. Tę umiejętność bada właściwie cały sprawdzian. Więc zamiast obliczać pole prostokąta, obliczmy powierzchnię pobliskiego basenu. Wystarczająco duża? Idziemy popływać?

Przygotowały:

Natalia Bilke

Julia Kolibabka

cią umysłu, dostrzec przyczyny i skutki wydarzeń, zaproponować rozwiązanie przedstawionej w arkuszu sytuacji albo przytoczyć argumenty za takim czy innym wyborem.

 

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Tę umiejętność bada właściwie cały sprawdzian. Więc zamiast obliczać pole prostokąta, obliczmy powierzchnię pobliskiego basenu. Wystarczająco duża? Idziemy popływać?

Przygotowały:

Natalia Bilke

Julia Kolibabka