Rodzinę można definiować jako małą wspólnotę opartą na mocnej więzi między kobietą a mężczyzną, którzy odczuwają potrzebę posiadania potomstwa i opieki nad nim. Jest to ogromna odpowiedzialność i niesie za sobą wiele kłopotów.

Bardzo istotnym problemem obecnych czasów, który ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny jest kryzys gospodarczy i ekonomiczny w danym państwie. Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i materialnych coraz częściej staję się wręcz nierealne do zrealizowania. Duże bezrobocie, wzrastające koszty utrzymania sprawiają, że coraz większy odsetek społeczeństwa ma ogromne trudności finansowe. Tego typu problem pochłania bardzo dużą część rodzinnego życia a tym samym prowadzi do zaniedbania przez rodziców wielu obowiązków wychowawczych. Załamania oraz depresje rodziców, które są następstwem braku pracy powodują poważne osłabienie więzi rodzinnych. Często opiekunowie nie potrafią poradzić sobie z problemami tego typu i i dlatego nadużywają alkoholu. Ponieważ psychika opiekuna może zostać poważnie zachwiana, to następstwem tego może stać się agresja wobec słabszych członków rodziny. Dzieci, które żyją w strachu przed pobiciem i kłótniami nie potrafią prawidłowo funkcjonować zarówno w społecznościach “podwórkowych” i szkolnych jak również w późniejszym życiu. Uciekając przed domowym “piekłem” albo też poszukując uspokojenia sięgają po alkohol, narkotyki lub trafiają do różnych sekt.

Przedstawione powyżej patologiczne zjawiska nie są jedynymi powodami kryzysów w rodzinie w świecie współczesnym. Bardzo często ważną rolę odgrywa presja wywierana przez otoczenie w którym przebywają ludzi młodzi. W młodzieżowych środowiskach dostrzec można coraz więcej cech i zjawisk negatywnych, na przykład.: lenistwo, nieuczciwość, chciwość, brutalność, bierność czy agresję. Najczęściej jest to wynik błędów wychowawczych opiekunów/rodziców, ale też wspomnianego wcześniej wpływu otaczającego młodzież środowiska albo także niekorzystnym wpływem środków masowego przekazu. Młodzi ludzie protestują zatem przeciwko wartościom, które wyznają rodzice (dorośli), a tym samym wywołują nieporozumienia i konflikty.

Coraz częściej obserwowanym zjawiskiem w społeczeństwie są także rodzice, którzy najbardziej zajęci są robieniem kariery i dbaniem tylko o materialne dobro rodziny.Młodzi ludzie bardzo boleśnie odczuwają brak zaufania oraz małą pomoc od strony rodziców. Dodatkowo ich potrzeby są niewystarczająco rozumiane i otrzymują za małą pomoc przy pokonywaniu życiowych trudności. Zdaniem młodzieży to są podstawowe przyczyny konfliktów i napięć rodzinnych.

Reasumując stwierdzam, iż bardzo trudno jest jednoznacznie ocenić czy dzisiejsza rodzina przechodzi kryzys. Różne problemy wychowawcze, patologia i bieda są społeczeństwu znane nie od dziś. W przeszłości także rodziny przeżywały różne kryzysy, problemy i załamania, z resztą była bardzo podobna do współczesnych. Jednak towarzyszyły tym zjawiskom inne okoliczności. We współczesnych czasach wzrosło zainteresowanie nieszczęściami ludzkimi, społeczeństwa stały się bardziej świadome, a także coraz więcej tego typu wiadomości podawanych jest w massmediach. Dzięki temu inni ludzie są w stanie pomagać najbardziej potrzebującym.