Operator obrabiarek skrawających
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
Miejsca zatrudnienia:
fabryki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
punkty serwisowe i autoryzowane stacje obsługi pojazdów samochodowych;
przedsiębiorstwa transportu samochodowego;
wyspecjalizowane zakłady rzemieślnicze elektromechaniki samochodowej;
własna działalność gospodarcza.