48381971_282507165681016_8541596345696256000_n.jpg

Czy łatwo jest uratować komuś życie? Czy każdy z nas, nawet z podstawową znajomością zasad niesienia pierwszej pomocy, jest w stanie, w chwili totalnego paraliżu spowodowanego niezwykle stresującą sytuacją, jaką jest ratowanie czyjegoś życia, zdobyć się na maksimum wysiłku, by dać z siebie wszystko?

20 grudnia klasa 5 A miała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w temacie RKO, czyli resustytacji krążeniowo-oddechowej. Uczniowie wzięli udział w „Warsztatach z ratownictwa medycznego dla dzieci”, zorganizowanych w ramach projektu „Mały Medyk” na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Prowadzili je znakomicie wyszkoleni instruktorzy z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa – Pani Kamila Staszak oraz Pan Radosław Zalewski – wieloletni instruktorzy szkoleń z zakresu ratowania ludzkiego życia.

Dzięki wspaniałym zajęciom uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich dotychczasowych umiejętności w zakresie RKO. Po pierwszych próbach i wynikach okazało się, że nasza dotychczasowa wiedza z zakresu ratowania ludzkiego życia nie jest wystarczająca. Instruktorzy przystąpili więc do działania!

Po części wykładowej, przyszedł czas na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Zajęcia przy wykorzystaniu fantomów pomogły dzieciom zrozumieć, jak ważne w sytuacji ratowania ludzkiego życia jest  bezpieczeństwo, nie tylko osoby poszkodowanej, ale przede wszystkim nasze oraz świadków zdarzenia. Podczas warsztatów uczniowie nauczyli się również, w jaki sposób sprawdzić reakcje poszkodowanego, udrożnić drogi oddechowe, wezwać potrzebną pomoc czy podjąć czynności, mające na celu przywrócenie zdolności krążeniowo-oddechowej poszkodowanego, m.in. przy pomocy AED. Skrót ten  pochodzi z języka angielskiego (Automated External Defibrillator), i w języku polskim oznacza Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator. Poznali zasady udzielania pomocy dorosłym oraz niemowlętom.

Następnie przyszedł czas za ponowne sprawdzenie znajomości czynności ratujących życie. Tym razem efekt był zadowalający!

Na zakończenie warsztatów, dzięki uprzejmości i niesłychanym zdolnościom Pani Kamili Staszak, przyszedł czas na charakteryzację poszkodowanych. Pacjentom, którzy wymagali natychmiastowej pomocy, nieśli ratunek przeszkoleni koledzy z klasy. Wszystko to odbywało się pod czujnym okiem Pana Radosława Zalewskiego.

Pamiątkowe zdjęcie, kończące warsztaty, będzie dla nas wszystkich niesłychaną pamiątką! Wszak nie ma lepszej nauki, niż poprzez praktyczne działanie!