Ochrona środowiska naturalnego

        Ochrona środowiska naturalnego  

Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek, nie zawsze świadomie, niszczy  wiele walorów przyrody. Skutki tych działań dla środowiska w perspektywie kilkudziesięciu lat mogą się okazać katastrofalne.  Jak długo taki stan rzeczy jeszcze będzie trwał? Czy nasi potomkowie mogą być pewni, że nie zabraknie im tego, co do życia niezbędne?  Nasuwa się  więc pytanie: ,,Jak mogę chronić przyrodę?’’  Otóż są pewne sposoby:  gaszenie światła po wyjściu z pokoju, wyłączanie telewizora, radia i komputera, gdy już nikt z nich nie korzysta, dbanie o czystość środowiska, nie wyrzucanie śmieci na ulicę, a także segregowanie odpadów, zabieranie na zakupy własnej torby, aby  nie pakować produktów w plastikowe reklamówki ze sklepu, zakręcanie wody, gdy nie jest już potrzebna, dokręcanie kranów.

Już ponad 20 lat temu cały świat  zwrócił uwagę na poważny problem zanieczyszczenia środowiska. Podjęto trwającą do dziś walkę o poprawę jakości naszego życia. Najważniejszym i podstawowym działaniem jest edukacja ekologiczna, dzięki której wszyscy: dorośli i dzieci, nauczymy się żyć w zgodzie z przyrodą. Dlatego bardzo ważne jest sprawdzanie symboli, które można znaleźć na opakowaniach lub produktach w sklepach. Znaki informują nas o tym, czy np. dany produkt jest przyjazny dla środowiska oraz co należy zrobić z opakowaniem po zużytym produkcie.