23.jpg

W dzisiejszych czasach pojęcie nietolerancji traktowanie jest jako narządzie, które pomaga osiągnąć zamierzony cel.

Nietolerancja polega na przejawianiu braku tolerancji. Oznacza to, iż osoba nietolerancyjna     nie szanuje odmiennych poglądów, wierzeń czy upodobań.

Nietolerancja przejawia się w różnych dziedzinach życia. Jednym z głównych przejawów nietolerancji w obecnych czasach jest dyskryminacja ze względu na wyznawaną religię. Przykładem są tutaj kraje, gdzie dominującą religią jest islam. W takich państwach wyznawanie innej wiary wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami. Nierzadko może się to skończyć nawet śmiercią innowiercy.

Nietolerancja może być również związana z kolorem skóry. Osoby o odmiennym kolorze skóry mogą stać się ofiarami przestępstw. Dobrym przykładem jest tutaj Republika Południowej Afryki. Ludziom może stać się tam krzywda, tylko ze względu na ich biały kolor skóry. Podobnie sprawa się ma w niektórych miastach, gdzie są dzielnice, do których nie zaleca się chodzić rdzennym mieszkańcom.

Nietolerancja dotyczy również prezentowania poglądów. Wiąże się ona z nietolerowaniem opinii i przekonań innych osób. Występuje w związku z poglądami politycznymi, z wizjami światopoglądowymi czy wyznawanymi wartościami.

W dzisiejszych czasach pojęcie nietolerancji traktowanie jest jako narządzie, które pomaga osiągnąć zamierzony cel. Dochodzimy do paradoksu, w którym nawet najmniejszy przejaw niechęci może być traktowany jako nietolerancja. W ten sposób mniejszość może terroryzować większość i narzucać jej swoje zdanie.

Reasumując stwierdzam, iż należy być tolerancyjnym, ale nie można popadać ze skrajności w skrajność. Tolerancja nie może stać się naszym wrogiem i doprowadzić do tego, że jej okazywanie będzie dla nas niekorzystne.

Życie codzienne każdego dnia ukazuje nam problem nietolerancji. Przybysze z innych krajów nie zawsze mogą czuć się bezpiecznie w niektórych dzielnicach dużych miast. Media donoszą o niechęci mieszkańców zachodniej Europy w stosunku do imigrantów, którzy mogą być terrorystami. Przykładem nietolerancji wśród moich rówieśników może być zróżnicowane zachowanie wobec osób, które wyznają inną religię. Innym przykładem może być naśmiewanie się z osób chorych lub upośledzonych. Nietolerancja może być również związana z odmiennymi zainteresowaniami, np. muzycznymi lub sportowymi.

Nietolerancja powstaje, gdyż ludzie boją się tego, co nowe i inne. Z drugiej strony chronią się oni przed zmianą dotychczasowego stylu życia. Nietolerancja przejawia się w okazywaniu niechęci wobec osób prezentujących odmienne zdanie.

Konsekwencjami nietolerancji mogą być popełniane przestępstwa, a także napięte stosunki społeczne. Historyczne konsekwencje nietolerancji były szczególnie doniosłe. Przykładem może być   II wojna światowa. Ogromna wrogość spowodowała próbę zlikwidowania jednej z nacji. Nie możemy dopuścić, żeby to kiedyś się powtórzyło.