ZAMEK W TOSZKU

ZAMEK W TOSZKU

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła”, Opole

Gród w Toszku powstał prawdopodobnie w X wieku. W XII wieku utworzono tu kasztelanię, co poświadczają wzmianki z 1222 roku i późniejsze wymieniające trzech kasztelanów: Jakuba, Jaksę i Zwigora. Murowany zamek powstał na przełomie XIV i XV wieku, kiedy wzniesiono mury obwodowe otaczając nieregularnie dość znaczny obszar wzgórza.