królowie polscy.JPG

Zapraszam do zapoznania się z rankingiem, który oczywiście wg. mojej skromnej osoby, przedstawia najgorszych władców w historii naszego państwa.

1. Michał Korybut Wiśniowiecki – nieudolne 4 lata na tronie polskim. Za jego panowania Polacy byli zmuszeni oddać wschodnią część kraju, który zajęli Turcy Znajdowały się miasta taki jak Kamieniec Podolski czy Stanisławów.  Gdy udało nam się pokonać wroga, król był na łożu śmierci.

2. Henryk Walezy – 4 miesiące  na tronie. Pochodził z dynastii Walezjuszów. Walezy nie zdobył sympatii Polaków, uciekł pod osłoną nocy.

3. Władysław III Warneńczyk – ledwo wyszedł spod kurateli biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, nie zadbał o sprawy na Węgrzech. Zerwał  rozejm  z Turkami i wplątał Polaków w węgierskie konflikty zbrojne

4. Ludwik Węgierski  – władca ten niesłusznie na Węgrzech był nazywany Wielkim Przez 12 lat za jego panowanie odpowiedzialna była jego Matka – Elżbieta Łokietkówka.

5. Jan II Kazimierz – ostatni Waza na polskim tronie. Prowadził trzy wielkie wojny ze Szwedami, Kozakami i Rosjanami. Doprowadził on do osłabienia państwa.

6. Mieszko II Lambert – panowanie tego króla zapowiadało się wspaniale budował kościoły i szerzył wiarę, ale gdy napadli go Niemcy, Czesi i Ruś Kijowska nie miał wyjścia – osłabił państwo.

7. Stanisław August Poniatowski – ostatni król, zawdzięczamy mu założenie Szkoły Rycerskiej. Nie możemy wybaczyć mu uległości wobec carycy Katarzyny II, która z pomocą Prus i Austriaków rozebrała nasz kraj.

8. Jan I Olbracht – za jego panowania “szlachta wyginęła”. Prowadził on wojnę z Turkami o Mołdawię, podczas której zginęło 5 tysięcy polskich rycerzy.

9. August II Mocny – król z dynastii Wettinów, zgubiła go uległość wobec polskiej szlachty, która poprzez konfederację tarnogrodzką doprowadziła do wycofania wojsk saskich z Polski. Wtedy wkroczyli żołnierze cara i … skutek dominacja Rosji nad Polską.

10. Bolesław II Szczodry – dzięki umiejętniej polityce miał znaczny wpływ na rządy na Rusi i Czechach, gdzie rządzili jego krewni. Wykorzystał konflikt cesarza z  papieżem, aby zdobyć koronę. Gdyby nie miał krwi biskupa na rękach, nie byłoby go w tym rankingu.