złotypociągwwałbrzychu3.jpg
Niemiecki Pociąg Pancerny

Złoty Pociąg

Wbrew nazwie, owy pociąg nie jest złoty. Chodzi bowiem o niemiecki pociąg pancerny, który prawdopodobnie został ukryty pod nasypem kolejowym na trasie Wrocław – Wałbrzych. Możliwe, iż właśnie ten skład kolejowy zawierał złoto, zrabowane dzieła sztuki oraz tajne plany cudownej broni Hitlera. Hitlerowcy uciekając w 1945 roku przed Armią Czerwoną nie zdążyli wywieść tych wszystkich cennych rzeczy.  W pośpiechu ukryli pod ziemią cały skład kolejowy, przy okazji zaminowując cały teren wkoło, licząc że kiedyś tu wrócą. Teraz Polska armia, aby oczyścić teren, ściągnęła najnowocześniejszy sprzęt. Do akcji weszli saperzy, którzy z sprzętem o nazwie Groundshark (po polsku „rekiny ziemi”). Kto wie, może wkrótce będzie można poprowadzić bezpiecznie prace wykopaliskowe.