tolerancje21024x681 (2).jpg
fot. http://www.polishweeklychicago.com

Dziś, 16 listopada, jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1995 roku. Dzień ten ma na celu promowanie szacunku, zgody i akceptacji pośród różnych grup społecznych i narodowościowych na świecie.

Każdy z nas na pewno słyszał o rasizmie, antysemityzmie, czyli przeciwnikach ciemnoskórych oraz Żydów. Kiedyś ludzie  innej wiary, kulturze bądź o innym kolorze skóry byli torturowani, wykorzystywani do niewolniczej pracy. Najważniejsze było pochodzenie. W dzisiejszych czasach również możemy dostrzec przejawy dyskryminacji. W szkole tworzą się różne grupy społeczne. Lepiej usytuowani uczniowie nie chcą zadawać się z biedniejszymi, a mądrzy, inteligentni z mało zdolnymi. Ładne ubranie, sposób wysławiania się może być warunkiem, do jakiej grupy powinien należeć dany uczeń.

W dzisiejszych czasach gnębienie kogokolwiek jest niezgodne z prawem. Każdy człowiek ma prawo do życia, bezpieczeństwa, wolności słowa, dlatego właśnie Dzień Tolerancji powstał, aby uświadamiać ludność o istniejących prawach. Wszyscy zasługują na zrozumienie i szacunek. Poniżej przytoczyłam Wam tekst, który deklaruje zasady tolerancji w dzisiejszym świecie.

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.

Państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
docenianie rozmaitości kultur;
otwarcie na cudze myśli i filozofię;
ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.”

Międzynarodowy Dzień Tolerancji ma na celu uświadomienie całemu społeczeństwu prawdziwego znaczenia szacunku, poszanowania oraz przestrzegania przed dyskryminacją i nietolerancją. Rozumiem, że każdy z nas ma własne poglądy, opinie. Wiem też, że czasami nieumyślnie jesteśmy nietolerancyjni. Słuchamy stereotypów, dlatego boimy się kontaktu z osobą postrzegającą świat inaczej. Starajmy się w naszym otoczeniu nie odrzucać osób o własnych poglądach, wierze, pochodzeniu. Nie wyśmiewajmy innych oraz szanujmy się nawzajem.

Jak mówi Papież Franciszek :

” Jeśli pozostajemy zamknięci sami w sobie, nie możemy się rozwijać. Natomiast gdy wychodzimy do ludzi, poznajemy inne kultury, inne sposoby myślenia, inne religie, zaczynamy tę wspaniała przygodę, która nazywa się dialogiem”.