banner1160322_1280.jpg

„Dopóki człowiek nie obejmie współczuciem wszystkich żywych stworzeń, dopóty on sam nie będzie mógł żyć w pokoju.”- Albert Schweitzer

Dziś, 21 września, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju. Święto to zostało ustanowione przez ONZ w 2001r. Celem święta jest zwrócenie uwagi wszystkich ludzi na potrzebę przestrzegania pokoju.

Według encyklopedii pokój to pojęcie opisujące stosunki między państwami, lub wewnątrz nich, oznaczające brak wojny, wykluczający konflikt zbrojny i używanie przemocy. Moim zdaniem każdemu państwu należy się niepodległość i pokój, tak samo jak ludziom należy się wolność, poczucie bezpieczeństwa, godne życie i możliwość wyrażania własnych opinii. Nasz kraj jest niepodległy i sami decydujemy o tym, jak chcemy żyć. Ludzie, w dawnych czasach nie mieli takiego wyboru. Żyli w strachu przed atakiem obcych armii, narzucano im to, co mieli robić i  nie liczono się z ich zdaniem. Przykładem takiej dyktatury były rządy Stalina i Hitlera. Podczas ich panowania zginęło miliony niewinnych ludzi. Chęć dążenia do władzy odebrała przywódcom empatię, poczucie winy i dobroć. Nie liczył się dla nich nikt inny, a widok cierpiących, idących na śmierć stworzeń ludzkich nie robił  większego wrażenia. Podczas wojen nasz kraj był okupywany, a ziemie naszego państwa rozgrabione, a w pewnym okresie naszej historii Polska przestała istnieć na mapie świata. Nasi rodacy dziadkowie i pradziadkowie walczyli o wolność, o polskość  i odrębność naszego kraju oddając za niego życie, dlatego powinniśmy być z nich dumni i wdzięczni za to co zrobili, by nam żyło się lepiej. Doceniajmy to co mamy w danej chwili. Pamiętajmy również o takim codziennym pokoju międzyludzkim. Starajmy się unikać kłótni i konfliktów, bo to stwarza niepotrzebne problemy, bez których znacznie lepiej i spokojniej się żyje każdemu człowiekowi.

Działajmy razem, promujmy i brońmy prawa człowieka dla wszystkich ludzi w imię trwałego pokoju dla każdego człowieka na świecie.