W Jubileuszowym Roku Matematyki uczniowie klasy 7a wraz z wychowawcą, panią Moniką Kos, przygotowali projekt edukacyjny włączający Szkołę Podstawową nr 11 w obchody Międzynarodowego Dnia Liczby π. Głównym celem projektu była popularyzacja matematyki poprzez aktywizujące do działania konkurencje, gry i zabawy.

Podczas finału obchodów Międzynarodowego Dnia Liczby π w Osiedlowym Domu Kultury „Bajka” uczniowie klas 5 i 6 mieli sposobność zaznajomienia się z wieloma ciekawostkami i interesującymi wiadomościami dotyczącymi liczby π, której podstawowe rozszerzenie znane i wykorzystywane było już w starożytności.

Co ciekawe, liczba π (zwana też ludolfiną) do dnia dzisiejszego fascynuje wielu naukowców, którzy ujawniają wciąż jej nowe zastosowania i możliwości wykorzystania. Jak się okazuje, zagadnienia z nią związane wzbudziły także zainteresowanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu, którzy bardzo licznie przybyli na uroczysty finał, z zainteresowaniem poznawali właściwości, zastosowanie i możliwości wykorzystania liczby π oraz chętnie uczestniczyli w wielu różnorodnych konkurencjach matematycznych. Przy okazji zdobywali interesujące nagrody: kubki, koszulki, puzzle, skarbonki i wiele innych ozdobionych motywami graficznymi z liczbą π.

Nagrody ufundowane zostały między innymi przez Radę Rodziców, a także zakupione ze środków pozyskanych przez samych uczestników projektu w ramach działań związanych z przedsiębiorczością.

Dzięki takim projektom edukacyjnym jak ten, poprzez przygotowanie, organizację i uczestnictwo w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Liczby π uczniowie naszej szkoły mieli możliwość odkrywania i wykorzystania matematyki do praktycznych, przyjaznych oraz interesujących działań i aktywności. Mieli też możliwość osobistego doświadczenia, jak matematyka w korelacji międzyprzedmiotowej może znakomicie łączyć się z innymi przedmiotami – fizyką, chemią, geografią a nawet muzyką, plastyką czy językiem polskim, w ramach którego uczniowie, pod czujnym okiem pani Beaty Andrzejczak-Mazurek, przygotowali przedstawienie teatralne związane z liczbą π zatytułowane „Kłótnia liczb”.

Warto podkreślić, że uczniowie wraz z inicjatorem i koordynatorem projektu, panią Moniką Kos, z wielkim zaangażowaniem podjęli się działań związanych z jego realizacją, którego efektem był wspaniały finał – podjęli się organizacji ważnego, interesującego i wartościowego wydarzenia w życiu naszej szkoły, jakim okazały się obchody Międzynarodowego Dnia Liczby π.